Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ

pre školský rok 2019/2020

 

Termín prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 

08. 04. 2019 - 16. 04. 2019

 

08.04.2019                                  10.00 hod. – 16.30 hod.

09.04.2019 – 16.04.2019            10.00 hod. – 13.30 hod.

 

Ostatné podmienky prijímania detí určené riaditeľkou MŠ po prerokovaní  pedagogickou radou 14.2.2019.

 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Holíčska 30 sa budú v  súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

a)      súrodenci už umiestnených detí v MŠ.

 

Oznam o prijímaní detí do MŠ 2019 - 2020 -Mestská časť.pdf (296,1 kB)

 
 
 
 
 
 
 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Milí rodičia, ďakujeme Vám veľmi pekne za rozhodnutie venovať 2% z dane našej materskej škole. Financie použijeme na zveľadenie interiéru, na edukačné pomôcky, na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu. 

ĎAKUJEME

Obchodné meno (Názov): Občianske združenie ŠTVORLíSTOK MŠ HOLÍČSKA

Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42259550
Sídlo: 85105 Bratislava, Holíčska 30 
 
 
Potrebné tlačivá: Potvrdenie-editovateľné.pdf (77,4 kB)